Vous êtes ici : Accueil › Recherche
› RECHERCHER
Titre
Auteur
Mot-clé
Année avant
Année après
Plus d'options

› AFFINER

› RESULTATS DE LA RECHERCHE  
85481 résultats › Tri  › Par 
type de documents_x
Source : DANS

Burgerperspectieven 2015 | 1

Paul Dekker et al. (31 mars 2015)

Tevredenheid met de economie en vertrouwen in politiek dalen Gezondheidszorg moet hoogste politieke prioriteit hebben Veel zorgen over de internationale politieke situatie Lokaal bestuur populairder dan lokale politiek Auteurs Paul Dekker en Josje den Ridder besteden hierin aandacht aan opvattingen ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Petri net based scheduling

Aalst, van der, WMP Wil (1995)

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Natuurpotentie in graslanden bij Muggenbeet en Duinigermeer : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek

Delft, van, S.P.J. (2013)

Voor veertien graslandpercelen (ca. 30 ha) in de omgeving van Muggenbeet, in het overgangsgebied tussen De Wieden en de Weerribben zijn in opdracht van Natuurmonumenten de potenties voor natte schraallanden onderzocht. Volgens de benadering van de Landschapsleutel is een Landschapsecologische ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Waterbeheer en indirecte eutrofiëring; effecten op het weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht

Kemmers, R.H. et al. (2001)

In opdracht van Staatsbosbeheer is onderzocht of het huidige peilregime in het weidekervelgrasland van de Hengstpolder de oorzaak kan zijn van geconstateerde verruiging. Daartoe zijn veldgegevens over bodem, waterhuishouding en vegetatie verzameld en is experimenteel onderzocht of inundatie met ...

Voir la fiche de la ressource

Source : Lara

Référentiels de données pour les systèmes informatiques d'aide à la gestion du trafic : recommandations pour une gestion de configuration

Humez, Pierre et al. (mai 2000)

Ce document s'adresse aux responsables techniques de Systèmes d'Aide à la Gestion du Trafic (SAGT), en particulier sur Voies Rapides Urbaines (VRU). Il constitue une aide à l'appréhension des problèmes de gestion de référentiels de données qui doivent être intégrés de la constitution de ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource