Vous êtes ici : Accueil › Recherche
› RECHERCHER
Titre
Auteur
Mot-clé
Année avant
Année après
Plus d'options

› AFFINER

› RESULTATS DE LA RECHERCHE  
86183 résultats › Tri  › Par 
type de documents_x
Source : DANS

A linear programming formulation of Mader's edge-disjoint paths problem

Keijsper, JCM Judith et al. (2003)

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Ontwikkeling van veilige toepassingen voor gewasbehandelingen met electrolysewater in de glastuinbouw

Hofland-Zijlstra, J.D. et al. (2013)

Dit onderzoek had als doel om de werking van electrolysewater te verbinden met de chemische eigenschappen en op zoek te gaan naar veilige toepassingen als gewasbehandeling voor de glastuinbouwsector. Vijf producenten hebben voor dit onderzoek de gewenste samenstelling van electrolysewater ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Lustrumprogramma 50 jaar TU/e

Unknown (2005)

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Evaluatie van het, in 1987 in het kader van het VREK-programma uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen, kalveren en pluimvee

Delft, van, W. et al. (1988)

De in 1987 in het kader van het LAC-signaleringsprograrruna VREK gevonden lood-, cadmium-, kwik- en arseengehalten zijn gepresenteerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Voorts zijn de gevonden gehalten getoetst aan de geldende aktiegrenzen en ontwerpnormen. In de verdelingen van ...

Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Analysis of water management measures in the Dovine River Basin, Lithuania; possibilities to restore a natural water regime

Povilaitis, A. et al. (2006)

The Zuvintas Lake, located in southern Lithuania in the basin of the Dovine River is one of the biggest lakes and oldest nature reserves of the country. Both the lake as well as the adjacent wetland is a potential Site of Community Interest (SCI) according to the EU Habitats Directive. However, the ...

Voir plus d'informations | Voir la fiche de la ressource

Source : DANS

Valores e Desenvolvimento Humano

Comim, Flavio et al. (1 déc. 2010)

markdownabstractA primeira parte desse Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil 2009/2010 começa com a descrição de um amplo processo de consulta aberta à sociedade, denominada Brasil Ponto a Ponto, para a escolha do tema do relatório. A Campanha Brasil Ponto a Ponto teve por objetivo ...

Voir la fiche de la ressource